สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
.

เว็บไซต์ ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ล่มคืนในที่สุด iLaw แนะกกต. มีอำนาจขยายเวลาได้

เว็บไซต์ ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ล่มคืนในที่สุด และก็กลับมาเพียงแค่ราวๆ 10 นาที ในที่สุด ด้าน iLaw แนะกกต. มีอำนาจเลื่อนเวลาสมัครสมาชิกออกเสียงล่วงหน้าได้ ข้อบังคับให้เวลาถึง 30 วันก่อนออกเสียง REDBULL999

เว็บไซต์ ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ล่มคืนในที่สุด iLaw แนะกกต. มีอำนาจขยายเวลาได้


10 เม.ย.2566 iLaw แถลงการณ์ว่า วันที่ 9 เม.ย. 66 ซึ่งเป็นวันสมัครสมาชิกลงคะแนนเสียงนอกเขตวันสุดท้าย และก็ที่ผ่านมาคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศว่าการสมัครสมาชิกในระบบออนไลน์สามารถทำเป็นถึงเวลา 24.00 น. ทำให้มีประชากรหลายชิ้นที่ตั้งดวงใจจะสมัครสมาชิกให้ทันตามกำหนดนี้ แต่ว่าเจอความจริงว่า มีพสกนิกรมากไม่น้อยเลยทีเดียวที่เข้าไปที่เว็บของ กกต. เพื่อสมัครสมาชิก https://stat.bora.dopa.go.th/Election/regoutvote/ แต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าเว็บได้ หรือเปล่าสามารถสมัครสมาชิกเพื่อออกเสียงล่วงหน้านอกเขตได้เสร็จ สล็อตออนไลน์

iLaw กำหนดเพราะ จากการตรวจสอบแล้วก็พบว่า เว็บสำหรับเพื่อการสมัครสมาชิกออกเสียงล่วงหน้านอกเขตมีปัญหาการเข้าถึงตั้งแต่ตอนค่ำ ในเวลาราว 21.00 น. เป็นต้นมา และก็เมื่อใกล้เวลาปิดสมัครสมาชิก ก่อนถึงตอนเที่ยงคืนราวๆ 10 นาที เว็บกกลับมาใช้ได้อีกที ผลพวงที่เกิดขึ้นมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทางระบบในคราวนี้ก็เลยอาจจะก่อให้พลเมืองจำนวนหลายชิ้นไม่บางทีอาจไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้


10 เม.ย.2566 iLaw แถลงการณ์ว่า วันที่ 9 เม.ย. 66 ซึ่งเป็นวันสมัครสมาชิกลงคะแนนเสียงนอกเขตวันสุดท้าย และก็ที่ผ่านมาคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศว่าการสมัครสมาชิกในระบบออนไลน์สามารถทำเป็นถึงเวลา 24.00 น. ทำให้มีประชากรหลายชิ้นที่ตั้งดวงใจจะสมัครสมาชิกให้ทันตามกำหนดนี้ แต่ว่าเจอความจริงว่า มีพสกนิกรมากไม่น้อยเลยทีเดียวที่เข้าไปที่เว็บของ กกต. เพื่อสมัครสมาชิก https://stat.bora.dopa.go.th/Election/regoutvote/ แต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าเว็บได้ หรือเปล่าสามารถสมัครสมาชิกเพื่อออกเสียงล่วงหน้านอกเขตได้เสร็จ สล็อตออนไลน์

iLaw กำหนดเพราะ จากการตรวจสอบแล้วก็พบว่า เว็บสำหรับเพื่อการสมัครสมาชิกออกเสียงล่วงหน้านอกเขตมีปัญหาการเข้าถึงตั้งแต่ตอนค่ำ ในเวลาราว 21.00 น. เป็นต้นมา และก็เมื่อใกล้เวลาปิดสมัครสมาชิก ก่อนถึงตอนเที่ยงคืนราวๆ 10 นาที เว็บกกลับมาใช้ได้อีกที ผลพวงที่เกิดขึ้นมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทางระบบในคราวนี้ก็เลยอาจจะก่อให้พลเมืองจำนวนหลายชิ้นไม่บางทีอาจไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ สล็อต

แรกเริ่ม กกต. ระบุช่วงเวลาลงคะแนนเสียงล่วงหน้าไว้ 25 มี.ค. - 9 เม.ย. 2566 ในระหว่างที่ระบุวันลงคะแนนเสียงล่วงหน้าไว้เป็น 7 พฤษภาคม 2566 หรือหนึ่งอาทิตย์ก่อนจะมีการออกเสียงจริง แต่ว่าระเบียบปฏิบัติ กกต. เกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส. พุทธศักราช 2566 ข้อ 188 เจาะจงเกี่ยวกับการกำหนดวันสมัครสมาชิกออกเสียงล่วงหน้าไว้ว่า “ช่วงเวลาการสมัครสมาชิกเป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนก่อนวันลงคะแนนเสียง โดยวันสุดท้ายของการสมัครสมาชิกจำเป็นต้องก่อนวันลงคะแนนไม่น้อยกว่าสามสิบวัน”

iLaw ให้รายละเอียดอื่นๆเพราะ ถ้านับถอยหลังจากวันออกเสียงทั่วๆไป 14 เดือนพฤษภาคม 2566 ไป 30 วัน วันสุดท้ายโดยชอบด้วยกฎหมายที่ กกต. สามารถเปิดให้สมัครสมาชิกออกเสียงล่วงหน้าก็เลยเป็นวันที่ 14 เม.ย. 2566 ด้วยเหตุนั้น ถ้า กกต. จะเพิ่มเวลาการสมัครสมาชิกออกเสียงล่วงหน้าให้กับประชากรที่ได้รับผลพวงจากปัญหาที่เกิดขึ้น กกต. ก็สามารถทำเป็นตามข้อกำหนดที่เปิดทางไว้

ดังนี้ สถิติช่วงวันที่ 9 เม.ย. 2566 พบว่ามีพสกนิกรที่สมัครสมาชิกลงคะแนนล่วงหน้าและก็นอกอาณาเขตมากยิ่งกว่า 2,100,000 คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันสุดท้าย นับจนกระทั่งเวลา 17.00 น. ก่อนที่จะเว็บจะเข้ามิได้ ก็มีพลเมืองมาสมัครสมาชิกแล้วกว่า 500,000 คน ก็เลยมั่นใจว่าในตอน 7 ชั่วโมงในที่สุดคงจะมีราษฎรอีกหลักแสนผู้ที่ต้องการจะสมัครสมาชิกลงคะแนนเสียงล่วงหน้านอกเขตแรกเริ่ม กกต. ระบุช่วงเวลาลงคะแนนเสียงล่วงหน้าไว้ 25 มี.ค. - 9 เม.ย. 2566 ในระหว่างที่ระบุวันลงคะแนนเสียงล่วงหน้าไว้เป็น 7 พฤษภาคม 2566 หรือหนึ่งอาทิตย์ก่อนจะมีการออกเสียงจริง แต่ว่าระเบียบปฏิบัติ กกต. เกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส. พุทธศักราช 2566 ข้อ 188 เจาะจงเกี่ยวกับการกำหนดวันสมัครสมาชิกออกเสียงล่วงหน้าไว้ว่า “ช่วงเวลาการสมัครสมาชิกเป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนก่อนวันลงคะแนนเสียง โดยวันสุดท้ายของการสมัครสมาชิกจำเป็นต้องก่อนวันลงคะแนนไม่น้อยกว่าสามสิบวัน”

iLaw ให้รายละเอียดอื่นๆเพราะ ถ้านับถอยหลังจากวันออกเสียงทั่วๆไป 14 เดือนพฤษภาคม 2566 ไป 30 วัน วันสุดท้ายโดยชอบด้วยกฎหมายที่ กกต. สามารถเปิดให้สมัครสมาชิกออกเสียงล่วงหน้าก็เลยเป็นวันที่ 14 เม.ย. 2566 ด้วยเหตุนั้น ถ้า กกต. จะเพิ่มเวลาการสมัครสมาชิกออกเสียงล่วงหน้าให้กับประชากรที่ได้รับผลพวงจากปัญหาที่เกิดขึ้น กกต. ก็สามารถทำเป็นตามข้อกำหนดที่เปิดทางไว้

ดังนี้ สถิติช่วงวันที่ 9 เม.ย. 2566 พบว่ามีพสกนิกรที่สมัครสมาชิกลงคะแนนล่วงหน้าและก็นอกอาณาเขตมากยิ่งกว่า 2,100,000 คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันสุดท้าย นับจนกระทั่งเวลา 17.00 น. ก่อนที่จะเว็บจะเข้ามิได้ ก็มีพลเมืองมาสมัครสมาชิกแล้วกว่า 500,000 คน ก็เลยมั่นใจว่าในตอน 7 ชั่วโมงในที่สุดคงจะมีราษฎรอีกหลักแสนผู้ที่ต้องการจะสมัครสมาชิกลงคะแนนเสียงล่วงหน้านอกเขต

ติดตามสอบถามข้อมูล ใน LINE : @redbull999 เพื่อทราบข้อมูลก่อนใคร เช็ดของรางวัล ลุ้นของรางวัลอื่น เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆ ก่อนใครพร้อมบริการ ทดลองเล่นทุกเกม สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก สนใจสมัคร คลิ๊กเลย การันตีด้วยเว็บที่มีคุณภาพสูงอย่าง

เนื้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คาสิโนออนไลน์ สล็อตออนไลน์ มาตรฐานระดับโลกจากค่ายเกมดังมากมาย มาพร้อมระบบฝาก-ถอนอัตโนมัติที่รวดเร็วเล่นทั้งทีต้องเลือกให้ชัวร์ เล่นเว็บตรงที่มั่นคง ปลอดภัย REDBULL999 ยินดีให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
ระบบที่รองรับ
10
ธนาคารที่ให้บริการ
9
“พรีเมียร์ลีก ASTRO Baccarat Bitcoin BLACKPINK Blue Beetle Chat GPT DC Universe Fantagio Forex-3D Girls’ Generation GPT-3 GPT-4 Honkai: Star Rail iLaw iOS 17 ITV Lisa blackpink Lucabet Lucabet999 MBTI 16 MOU คือ NETFLIX New Balance PM2.5 REDBULL999 SEXY BACCARAT STARK The Glory The Little Mermaid 2023 THE STANDARD Warner Bros XBB.1.16 Y2K กกตผลเลือกตั้ง กฎบาคาร่า กรมบังคับคดี กรมอุตุนิยมวิทยา กราดยิงสายไหมม REDBULL999 กราดยิงเพชรบุรี กอสคือ การทดลองเล่นเกม ก้าวไกล ข่าวกีฬา ข่าวทั่วไป ข่าวฟุตบอล ข่าวรายวัน ควิด XBB.1.16 คาสิโนออนไลน์ จินแฟนหนิง จีจี้ จีน จุ๊มเหม่ง ช้างป่าห้วยขาแข้ง ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ซีเซียม 137 ญาญ่า ณเดชน์ ดราม่าไข่ต้ม ถนอม สามโทน ทักษิณ ทำนายฝัน ทิม พิธา ทีมชาติไทย นนกุล นารา เครปกะเทย นิกกี้-ก้อย บทความคาสิโน บทความสล็อต บอลไทย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 บาคาร่า บาคาร่าออนไลน์ บาร์เซโลนา ปั่นสล็อต ผลบอลซีเกมส์ ฝุ่น PM 2.5 พรีเมียร์ลีก พายุถล่มพิจิตร พายุฤดูร้อน พิธา พิมรี่พาย มาดริด มุนบิน ยุบสภา รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ลิซ่า ลิซ่า BLACKPINK ลิเวอร์พูล วงล้อรูเล็ต วันจักรี วันจักรี 2566 วันหยุดสงกรานต์ วันไหว้ครู 2566 วี BTS สงกรานต์ 2566 สล็อตออนไลน์ สลากดิจิทัล สุขาวดีอเวจี สเปอร์ส หงส์แดง หนิง ปณิตา หนุ่ม กรรชัย หนุ่ม กรรชัย หลินฮุ่ย หวย หวยแบบใหม่ หุ้น STARK อังกฤษ อีกี้ ฮีทสโตรก เกมรูเล็ต เกาะกระดาน เขาตะแบก เขาแหลม เครื่องฟอกอากาศ เจ เจตริน เมฆ รามา เรอัลมาดริด เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 เลขเด็ด 1/6/66 เลสเตอร์ เลือกตั้ง 2566 เลือกตั้ง 2566 เลือกตั้งล่วงหน้า เวสต์แฮม แคท อาทิติยา แทงบาคาร่า แทยอน แบล็คแจ็ค แพทริเซีย แมนยู VS เชลซี แมนยูฯ แมนฯ ซิตี้ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แอฟ ทักษอร โป๊กเกอร์ โปรสล็อต โรม่า ใบเตย อาร์สยาม ไซยาไนด์ ไซยาไนด์คือ ไทยลีก1 ไฟป่านครนายก
ติดต่อ
แอดมิน
12
8
สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
Copyright © 2022